Jeroen van Luiken-Bakker

Click here to edit subtitle

Nederlands:


Artikelen

Ik schrijf artikelen over diverse onderwerpen.


Boeken

Op dit moment zijn er twee boeken verschenen waaraan ik heb gewerkt, het eerste boek is 'Verloren uurtjes' waarin diverse gedichten van mij zijn verschenen en een kort verhaal. Het tweede boek is 'De Wereld om met Autisme' waar ik de samensteller van ben maar waar ik ook diverse autobiografische verhalen en gedichten aan heb bij gedragen. 


Beide boeken zijn beschikbaar in de winkel.


Composities

Naast mijn werk als dichter en schrijver ben ik ook componist. Een aantal composities zijn online verschenen. Deze online versies zijn geen echte uitvoeringen, ze zijn computer interpretaties.


Gedichten


English:


Articles

I write articles about diverse subjects.


Books

At this moment there are two book published to which I contributed. The first book is the book 'Verloren uurtjes' in which several of my poems are published together with a short story. The second book would be 'De Wereld om met Autisme' of which I'm its editor and to which I contributed some autobiographical stories and poems.Both books are available in store.


Compositions

Second to my works as poet and writer I'm also a composer. A number of compositions found their way online. These are by no means real performances, these are computer interpretations.


Poetry